معرفی پرسنل دفتر پرستاری

1393/6/4 0:0

پست سازمانی نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
مترون حسین غیاثی کارشناس پرستاری
سوپروایزر آموزشی مرضیه ابراهیمی کارشناس ارشد پرستاری
سوپروایزر کنترل عفونت سارا احمدی کارشناس پرستاری
سوپروایزر های بالینی

هما حاتمی

توفیق خلیفات

سیده کلثوم حسینی

 

کارشناس پرستاری

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۷۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >