بخش اطفال و نوزادان

1393/8/2 0:0

بخش اطفال و نوزادان

ریاست بخش: دکتر سید مسعود شاقاسمی : متخصص اطفال

سرپرستار بخش: ل. پدیه

تعداد تخت فعال:  تخت اطفال: 14      تخت نوزاد: 10

تعداد پزشکان متخصص اطفال:2 نفر

تعداد پرسنل پرستاری: 10 نفر


   
تعداد بازدید:   ۱۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >