مدیر بیمارستان

1393/6/4 0:0

نام ونام خانوادگي: سید علیرضا افرندی

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت خدمات بهداشتي درماني

سابقه كاري و اجرايي:  8 سال سابقه كار درخشان در پست مسئول پذيرش و ترخيص ، امين اموال ، و نماينده حقوقي بيمارستان


تاریخ بروز رسانی:   29 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >