کمیته های بیمارستانی

1393/7/22 0:0
طبق برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها کمیته های زیر بایستی در بیمارستانها برگزار گردد.

کمیته های بیمارستانی در الگوی اعتباربخشی
 • کمیته بهبود کیفیت
 • کمیته دارو، درمان و تغذیه
 • کمیته اخلاق پزشکی
 • کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته بحران و بلایا
 • کمیته مرگ و میر و اسیب شناسی
 • کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته ایمنی مادر و نوزاد
 • کمیته بهداشت محیط

کمیته های زیر مجموعه :

زیر مجموعه کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی:

 • کمیته مرگ کودکان 1 تا 59 ماه 
 • کمیته مرگ مادران
 • کمیته مرگ پرینتال 
 • کمیته احیاء نوزادان

زیر مجموعه کمیته بحران و بلایا:

 • کمیته تعیین تکلیف بیماران
 • کمیته تریاژ بیمارستانی

 

کلمات کلیدی:
کمیته.     بیمارستان.     اعتبار     بخشی    

تاریخ بروز رسانی:   14 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >