زایشگاه

1393/8/2 0:0

زایشگاه

مسئول بخش: دکتر جمیله جهانبخش، متخصص زنان و زایمان

ماما مسئول: ف. روستا

تعداد متخصص: 2 نفر متخصص زنان و زایمان

تعداد پرسنل ماما: 16 نفر کارشناس مامایی

تعداد تخت: 4 تخت بستری - 2 تخت زایمان- 2 تخت بهبودی بعد از زایمان و 1 تخت ایزوله


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >