منشور حقوق بيمار

1393/5/30 0:0

  1. دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
  2. اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
  3. حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
  4. ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.
  5. دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.


تاریخ بروز رسانی:   30 امرداد 1393

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >