بخش زنان

1393/7/25 0:0

بخش زنان

پزشک مسئول: دکتر نیک فرجام

مسئول بخش: خانم ز. ربیعی

تعداد تخت فعال:24


تاریخ بروز رسانی:   25 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >