روز.جهانی.بیمار


28 شهريور 1402
روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان کنگان + گزارش تصویری
وقتی بیماران به عنوان شریک مراقبت در نظر گرفته می شوند، دستاوردهای قابل توجهی در ایمنی، رضایت بیمار و نتایج سلامت حاصل می‌شود.

 
 
 
< >