روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان کنگان + گزارش تصویری

28 شهريور 1402
وقتی بیماران به عنوان شریک مراقبت در نظر گرفته می شوند، دستاوردهای قابل توجهی در ایمنی، رضایت بیمار و نتایج سلامت حاصل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان؛ هم زمان با روز جهانی ایمنی بیمار رییس این مرکز درمانی به بازدید از بخش‌های درمانی، ارزیابی رعایت اصول ایمنی و همچنین پایش سطح فرهنگ ایمنی بیمار پرداخت.

رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: رعایت اصول ایمنی بیمار، به معنای تضمین سلامتی بیمار و کاهش خطاهای بیمارستانی است.

دکتر سیده انسیه سجادی زاده افزود: بازدیدهای مدیریتی با هدف ارتقای سطح آگاهی، توانمند سازی و جلب مشارکت  همکاران، بیماران و همراهان در ارتقا خدمات سلامت، تاکید بر اهمیت نقش بیماران در ایمنی خدمات سلامت از طریق برقراری ارتباط صادقانه، ایجاد فرهنگ گزارش‌دهی صحیح و به موقع وقایع ناخواسته با رویکرد غیر تنبیهی و پایش سطح فرهنگ ایمنی بیمار بصورت مرتب انجام می‌گردد.

در این بازدید مدیر داخلی، مدیر امور عمومی، مترون، سوپروایزر واحد آموزش سلامت، مسئول و کارشناس واحد حاکمیت بالینی حضور داشتند.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.